Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5012

Tytuł:

uchwała nr XXII/114/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4103).

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Rada Miejska w Piastowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5012
Hasła:sport
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4105

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 142, poz. 4302 z późn. zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.337

  uchwała nr XV/78/ 2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4101

  uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.2092

  uchwała nr VI/20/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2601

  uchwała nr XVI/85/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011r. W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5011

  uchwała nr XXII/113/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5010

  uchwała nr XXI/110/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5009

  uchwała nr Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5008

  uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5007

  zarządzenie nr 292 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.