Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5013

Tytuł:

uchwała nr 62/1/12 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego  w roku 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5013
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3198

  uchwała nr VI/9/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3714

  uchwała nr XII/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok Powiatu Piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1396

  uchwała nr IV/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na 2011 rok Powiatu Piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3574

  uchwała nr VI/6/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Piaseczyńskiego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5534

  uchwała nr 290/2012 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2011 rok,sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2011 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2011 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2011 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5012

  uchwała nr XXII/114/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4103).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5011

  uchwała nr XXII/113/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5010

  uchwała nr XXI/110/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5009

  uchwała nr Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5008

  uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.