Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.504

Tytuł:

uchwała nr VI.42.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego w Zakrzewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Zakrzewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 504
Hasła:zespół interdyscyplinarny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego w Zakrzewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 9a ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493; z 2009r. nr 206, poz. 1589; z 2010r. nr 28, poz.146, nr 125, poz.842). Rada Gminy Zakrzewo uchwala co następuje: § 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakrzewie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady (-) Antoni Łosoś

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 504 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 504 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 504 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.503

  uchwała nr 166/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.502

  uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej i Nadbrzeżnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.501

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.500

  uchwała nr XIV/111/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.499

  zarządzenie nr 769/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Krzywinia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.