Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.506

Tytuł:

uchwała nr 36/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Władysławów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Władysławów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 506
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

w sprawie zmiany w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Władysławów Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku ? Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Władysławów uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Władysławów w następujący sposób: dodaje się pkt 13 w brzmieniu - ?Urząd Gminy we Władysławowie?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy (-) Krystyna Michalak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.1439

  uchwała nr IV/52/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Władysławów II

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.1438

  uchwała nr IV/51/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Władysławów I

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.163.4043

  uchwała nr XLV/364/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Nadbrzeska-Władysławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2215

  uchwała nr 15/10 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Władysławów z dnia 4 listopada 2010 roku (Nr 246/10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2163

  uchwała nr 107/12 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Władysławów w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.505

  uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.504

  uchwała nr VI.42.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego w Zakrzewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.503

  uchwała nr 166/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.502

  uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej i Nadbrzeżnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.501

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.