Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5114

Tytuł:

uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Szkoły Podstawowej w Rdzuchowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy w Potworowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5114
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1960

  uchwała nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach poprzez likwidację Filii Szkoły z siedzibą w Grabowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3418

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2994

  uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5113

  uchwała nr IX/76/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5112

  uchwała nr 183/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5111

  uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad określających warunki zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie i użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Radomski jest podmiotem tworzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5110

  uchwała nr 181/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5109

  uchwała nr 187/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.