Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

Tytuł:

uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy Czosnów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5122
Hasła:ulice,nadanie nazwy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.183.4866

  uchwała nr XLVI/331/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Grabianów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.368.6629

  uchwała nr XIV/149/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Nądnia.

 • DZ. URZ. 2010.96.706

  uchwała nr 2/I/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ?Kleszczyny? w Suchedniowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.5113

  uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Nowe Iganie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6092

  uchwała nr XLVII/348/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/331/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Grabianów

porady prawne online

Porady prawne

 • Znakowania wyrobów odzieżowych

  Tworzę ubiory w pojedynczych egzemplarzach, mające unikatowy charakter. Czy ciąży na mnie obowiązek ich oznakowania metką odzieżową? Jakie są wytyczne odnośnie metek (...)

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Oznaczenie spółki jawnej

  Czy dwóch wspólników zakładających spółkę jawną może ją nazwać alfa, kowalski i wiśniewski sp. j.? Czy alfa, kowalski i spółka? A może alfa, kowalski i wspólnicy?

 • Prawidłowe oznaczenie przedsiębiorcy

  Pytanie odnosi się do faktury wystawionej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Jakie dane powinny widnieć na fakturze wystawionej przez osobę (...)

 • Prowadzenie dwóch działalności gospodarczych

  Prowadzę działalność gospodarczą (wpis do ewidencji) - samodzielnie. Teraz chciałbym rozpocząć drugą działalność - pod inną nazwą ale pod tym samym adresem i (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5121

  uchwała nr XVI/145/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5120

  uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Prażmów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5119

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5118

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zabrodzie, gm. Zabrodzie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5117

  uchwała nr 180/XXI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.