Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5330

Tytuł:

uchwała nr XXI/198/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Miejska w Pruszkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5330
Hasła:nauczyciele
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4522

  uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.3156

  uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Milanów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5329

  uchwała nr XVII/149/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych, im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5328

  uchwała nr XVII/148/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5327

  uchwała nr XVII/147/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, ul. Wojska Polskiego 78

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5326

  uchwała nr XVII/146/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół licealnych Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5325

  uchwała nr 81/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.