Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5420

Tytuł:

uchwała nr 77/XVI/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Gminy w Zawidzu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5420
Hasła:statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.5739

  uchwała nr 30/VII/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 14 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Technikum i przyjecia Statutu Technikum w Zawidzu Kościelnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.874

  uchwała nr 54/XI/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3807

  uchwała nr 66/XIII/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 30 marca 2012r. w sprawiew sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz? w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.146.4442

  uchwała nr 116/XXVI/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia klasy integracyjnej gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.6962

  uchwała nr 41/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5419

  uchwała nr 135/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5418

  uchwała nr XXV/112/12 Rady Miasta Iłża z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5417

  uchwała nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5416

  uchwała nr XVII.125.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5415

  uchwała nr XVII.124.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Stromiec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.