Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5423

Tytuł:

zarządzenie nr 2861/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie publikacji ?Aneksu Nr 6 do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2004r. pomiędzy m.st. Warszawą a Powiatem Nowodworskim w sprawie powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-19
Organ wydający:Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5423
Hasła:administracja publiczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.131.3932

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 27 września 2004r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2797

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Mławskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.137.4173

  aneks nr 9 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11 marca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 20 września 2004 r.zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Gminą Wiązowna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2798

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 marca 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Ciechanowskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1682

  aneks nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2008r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Płońskim do Porozumienia do porozumienia zawartego w dniu 12 maja 2006r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5422

  uchwała nr 219/XXVIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Sierpc.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5421

  uchwała nr IV/23/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasne oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5420

  uchwała nr 77/XVI/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5419

  uchwała nr 135/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5418

  uchwała nr XXV/112/12 Rady Miasta Iłża z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.