Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5711

Tytuł:

uchwała nr 160/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-01
Organ wydający:Rada Miasta Józefowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5711
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. 2010.231.1532

  uchwała nr LXVI/721/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Oświęcimiu pomiędzy ulicami Młyńską i Powstańców Śląskich, obejmującego teren Galerii Niwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3559

  uchwała nr XXXIII/793/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sągi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.67.2132

  uchwała nr XIII/214/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin ? Część IV

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2862

  uchwała nr XXXII/747/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Opaczewskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5710

  uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5709

  uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5708

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5707

  uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5706

  uchwała nr XXI/126/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.