Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5764

Tytuł:

uchwała nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-02
Organ wydający:Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5764
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3875

  uchwała nr 322/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5569

  uchwała nr 685/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/2004 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2952

  uchwała nr 299/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. 2010.205.2022

  uchwała nr XLII/239/2010 Rady Gminy Raków z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5855

  uchwała nr XV.162.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5763

  uchwała nr 355/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 218/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5762

  uchwała nr 354/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5761

  uchwała nr 349/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5760

  uchwała nr 348/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5759

  uchwała nr 2185/176/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa mazowieckiego na 2008 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.