Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5813

Tytuł:

zarządzenie nr 16/12 Burmistrza Tarczyna z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-06
Organ wydający:Burmistrz Tarczyna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5813
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6010

  zarządzenie nr 24/11 Burmistrza Miasta Tarczyn z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010,sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.2124

  zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 43/2009 Burmistrza Miasta Bolkowa z dnia 5 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2008 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 40 Burmistrza Bolkowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2010 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2010 rok, informacji o stanie mienia Gminy Bolków .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5812

  uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5811

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5810

  uchwała nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 lokalu mieszkalnego wchodząceego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5809

  uchwała nr 146/XX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5808

  uchwała nr XIV/101/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sułkowice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.