Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.584

Tytuł:

uchwała nr XIII/99/2012 Rady Miasta łańcuta z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-12
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 584
Hasła:Szkoły - pomoc materialna dla uczniów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 584

UCHWAŁA NR XIII/99/2012 RADY MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miast Łańcuta Jacek Bartman
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/186/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. 2012.2170

  uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/214/10 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3556

  uchwała nr X / 77 / 11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.583

  uchwała nr XV/89/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Miasto Leżajsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.582

  uchwała nr XI/135/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.581

  uchwała nr XVII/138/2012 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.580

  uchwała nr XVII/86/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 stycznia 2012r. uchwała budżetowa na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.579

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie; uchwalenia budżetu Gminy Nowy Żmigród na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.