Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5861

Tytuł:

uchwała nr XXI/234/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Otwocka Nr IX/51/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-13
Organ wydający:Rada Miasta Otwocka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5861
Hasła:alkohol
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2998

  uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.336

  uchwała nr XV/77/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piastowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4296

  uchwała nr 131/XIX/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-152/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/572/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/340/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Legnicy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Reklama piwa w sklepie monopolowym

  Jakie elementy muszą znaleźć się w reklamie piwa w sklepie monopolowym, by była ona dozwolona?

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Do niedawna w moim mieście funkcjonował sklep z piwem na wynos. Wiosną został zamknięty, a na jego miejsce powstał nowy. W sklepie tym sprzedaje się piwo od rana do (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5860

  uchwała nr 187/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5859

  uchwała nr 186/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5858

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz numerów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5857

  uchwała nr XIX/98/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów w punkcie przedszkolnym i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5856

  uchwała nr XV.163.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobów rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.