Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5901

Tytuł:

uchwała nr VII.33.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Gminy Jasieniec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5901
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.363.2664

  uchwała nr XXXVI/148/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu.

 • DZ. URZ. 2009.363.2665

  uchwała nr XXXVI/149/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.2677

  uchwała nr II/25/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.2959

  uchwała nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.3612

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5900

  uchwała nr VII.32.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5899

  uchwała nr VII.31.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5898

  uchwała nr XXIX/240/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5897

  uchwała nr XXIX/239/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5896

  uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.