Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5914

Tytuł:

porozumienie międzygminne nr 7/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Potworów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Prezydent Miasta Radomia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5914
Hasła:administracja publiczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5915

  porozumienie międzygminne nr 12/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusinów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4151

  porozumienie międzygminne nr 5/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5559

  porozumienie międzygminne nr 10/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Grabów nad Pilicą do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4287

  uchwała nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Zwoleń z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczącej dostarczenia odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwoleń do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych tj. instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów eksploatowanych przez PPUH ?RADKOM? Sp. z o.o. w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.44.42

  uchwała nr XIX/110/08 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz korzystania z gminnego wysypiska odpadów komunalnych i gminnej oczyszczalni ścieków

porady prawne online

Porady prawne

 • Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu

  Na czym polega praktycznie obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych dla przedsiębiorstw prowadzących handel detaliczny o powierzchni 500 m2? (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Utylizacja odpadów a prawo Unii Europejskiej

  Proszę o informację czy w Polsce są przepisy, dotyczące utylizacji starych samochodów (takie jak np. w Niemczech)?

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5913

  uchwała nr XIV/149/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Ogonowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5912

  uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo i Żabin Karniewski, gmina Karniewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5911

  uchwała nr 180/XXI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie uchwalonego Uchwałą nr 134/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5910

  uchwała nr 179/XXI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 90/X/93, określającej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5909

  uchwała nr XXIV/184/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.