Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5963

Tytuł:

zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Tczów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Wójt Gminy Tczów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5963
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2820

  zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2010 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4332

  zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2011 roku, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 17/F/09 Rady Gminy Mściwojów z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji kultury za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4583

  zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.132.4228

  zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5962

  uchwała nr XXII/93/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5961

  uchwała nr Nr XVIII/146/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5960

  uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5959

  uchwała nr XXIX/238/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5958

  uchwała nr XXIX/237/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.