Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5988

Tytuł:

uchwała nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Miejska w Kobyłce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5988
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.4787

  uchwała nr VII/70/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • DZ. URZ. 2011.179.2094

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.154.1771

  uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2133

  uchwała nr X/149/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5987

  uchwała nr XXII/120/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5986

  uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5985

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5984

  uchwała nr 78/X/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: Budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5983

  uchwała nr 11.178.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 328/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.