Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5990

Tytuł:

zarządzenie nr 359 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gozdowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Wojewoda Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5990
Hasła:wybory
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4664

  uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Gozdowo Publicznego Przedszkola w Gozdowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1467

  uchwała nr 96/IX/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gozdowo na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2474

  uchwała nr 100/X/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Gozdowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5937

  uchwała nr 126/XIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom we wsi Rempin , Gminy Gozdowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6054

  uchwała nr 120/XII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo obejmującego wybrane obszary planistyczne

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5989

  decyzja nr OWA-4210-57(9)/2012/510/IX/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5988

  uchwała nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5987

  uchwała nr XXII/120/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5986

  uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5985

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.