Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5999

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.28.2012.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2012r. Rada Gminy Siedlce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Wojewoda Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5999
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3144

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.9.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012r. Rada Gminy Rusinów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3667

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.17.2012.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2012r. Rada Gminy Leszno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5578

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.25.2012.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2012r. Rada Gminy Kotuń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3146

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.4131.4.2012.DR Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2012r. Rada Miejska w Pułtusku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2861

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.4131.2.1.2012.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2012r. Rada Gminy Goworowo

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Zadania przewodniczącego Rady Gminy

  Jakie zadania ma przewodniczący Rady Gminy, czy uchwały podejmowane z jego głosem są ważne, jeśli został wybrany w sposób sprzeczny z prawem ( mianowicie głosował (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

  Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, wyposażony we własną osobowość prawną, organem założycielskim (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5998

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.8.2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2012r. Rada Gminy Mała Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5997

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2012r. sygn. akt IV SA/WA 1888/11

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5996

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2011r. sygn. akt IV SA/WA 1640/10

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5995

  aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2012r. do Porozumienia z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5994

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Pionki obowiązku wykonania nowego nagrobku na mogile zbiorowej powstańców styczniowych 1863r., na cmentarzu parafialnym w Poświętnym, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Pionki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.