Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.601

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r. o zmianie uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 601
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 601

UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 22 lutego 2012 r.

o zmianie uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo, wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie, na którym mają być przeprowadzone konsultacje.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Kaczorkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.68.1275

  uchwała nr XLIV/210/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1503

  uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.413

  uchwała nr XXXI/141/2008 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.2123

  uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Wierzchowie, Gmina Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.254

  uchwała nr XLIV/213/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.600

  uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.599

  uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/95/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2011r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przybiernów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.598

  uchwała Nr XIV/95/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przybiernów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.597

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.34.2012.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2012 r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 41 oraz załącznika Nr 1 w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem Cz-60.Zn.2 uchwały Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.596

  uchwała Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.