Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6026

Tytuł:

uchwała nr 145/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 94/XVII/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wysokości dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Gminy Lubowidz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6026
Hasła:nauczyciele
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.3352

  uchwała nr 48/VIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lubowidzu prowadzonego przez Gminę w Lubowidzu, nadanie Statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.573

  zarządzenie nr 71 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7198

  uchwała nr 195/ XXXIV/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.640

  uchwała nr 108/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5007

  zarządzenie nr 292 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązek wysłania PIT-ów przez pracodawcę

  W jakim terminie Pracodawca musi złożyć PIT-y swoich pracowników w Urzędzie Skarbowym w 2005 r.? Do końca Stycznia czy do końca Lutego 2005 r.?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6025

  uchwała nr Nr 144/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 75/XI/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6024

  uchwała nr 143/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubowidz lub jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6023

  uchwała nr 234/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 sierpnia 2012r. sprawie zmiany uchwały Nr 144/XIII/07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6022

  uchwała nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6021

  uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kowalicha.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.