Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6028

Tytuł:

porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gozdowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Wojewoda Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6028
Hasła:porozumienia Wojewody
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.4794

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2011, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Długosiodło

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.4793

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2011, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Troszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6031

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6034

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju unstytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miastem Sochaczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6032

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6027

  uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Lubowidz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6026

  uchwała nr 145/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 94/XVII/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wysokości dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6025

  uchwała nr Nr 144/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 75/XI/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6024

  uchwała nr 143/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubowidz lub jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6023

  uchwała nr 234/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 sierpnia 2012r. sprawie zmiany uchwały Nr 144/XIII/07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.