Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6100

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Iłży
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6100
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6100

UCHWAŁA Nr XXVIII/126/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.)- Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr V/30/03 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłża - (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74, poz. 1974 z późn. zmian.) załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Iłża otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Andrzej Pałka

13:50:49

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6100

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/126/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO STATUTU GMINY IŁŻA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY IŁŻA I. Nie posiadających osobowości prawnej: 1. Zakłady budżetowe 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży, 2) Zakład Energetyki Cieplnej w Iłży, 3) Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży. 2. Jednostki budżetowe: 1) Przedszkole Samorządowe w Iłży, 2) Miejsko - Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Iłży, 3) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iłży, 4) Szkoły: a) Publiczne Gimnazjum Gminne w Iłży, b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży, c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Seredzicach, d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pakosławiu e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Błaznach Dolnych f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Iłżeckim Górnym. II. Posiadających osobowość prawną (gminne osoby prawne): 5) Przedsiębiorstwo Komunalne ? Produkcyjno ? Usługowo - Handlowe spółka z o.o. w Iłży, 6) Muzeum Regionalne w Iłży, 7) Dom Kultury w Iłży, 8) Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, 9) Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, Zakład Zarządzania Nieruchomościami spółka z. o.o. w Iłży. Przewodniczący Rady: Andrzej Pałka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.236

  uchwała nr LXVIII/383/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 2 w Gminie Iłża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.239

  uchwała nr LXVIII/386/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 5 w Gminie Iłża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.238

  uchwała nr LXVIII/385/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 4 w Gminie Iłża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.237

  uchwała nr LXVIII/384/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 3 w Gminie Iłża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.235

  uchwała nr LXVIII/382/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 1 w Gminie Iłża

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6099

  uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6098

  uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulicy w miejscowości Dzbenin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6097

  uchwała nr 190/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6096

  uchwała nr 187/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6095

  uchwała nr 185/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.