Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6101

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Iłży
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6101
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6101

UCHWAŁA Nr XXVIII/130/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze. Na podstawie art. 419 § 2 i 4 w związku z art. 418 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Iłży - Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze wg załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie. § 7. Od niniejszej Uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15,przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości Uchwały Rady Miejskiej w Iłży. Przewodniczący Rady: Andrzej Pałka

13:50:37

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6101

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. Numer Okręgu Wyborczego I Granice Okręgu Wyborczego

II

III

IV

V

VI VII

VIII

IX X

MIASTO IŁŻA: oś. Stanisława Staszica: Blok nr 1, Blok nr 4, Blok nr 8A, Blok nr 8B, Blok nr 10, Blok nr 10A, Blok nr 10B, Blok nr 12, Blok nr 12A, Blok nr 12B, Blok nr 12C, Blok nr 15 Ulica: Maksymiliana Jakubowskiego MIASTO IŁŻA: oś. Stanisława Staszica: Blok nr 2, Blok nr 3 oś. Zuchowiec: Blok nr 1, Blok nr 2, Blok nr 3, Blok nr 4, Blok nr 6, Blok nr 7, Blok nr 8, Blok nr 11 MIASTO IŁŻA: Ulice: Błazińska, Kampanii Wrześniowej, Krzemieniec, Mostowa, Pankowszczyzna, Partyzantów, Podzamcze, Powstania Listopadowego, Przy Murach, Ratuszowa, Staromiejska, Św. Franciszka, Tylna, Wołyniaków, Zamłynie, Zawady. MIASTO IŁŻA: Ulice: Bodzentyńska, Garbarska, Garncarska, Jana Kochanowskiego, Jakuba Starszego, Kaleta, Kowalska, pl. 11 Listopada, płk. Wł. Muzyki, Przy Malenie, Rynek, Warszawska, Wójtowska, Wójtowski Młyn MIASTO IŁŻA: oś. Domków Jednorodzinnych - ulice: Armii Krajowej, Czachowskiego, dr Anki, Tadeusza Kościuszki, Langiewicza, Leonarda, Leśmiana, Milenijna, Peowiaków, Polna, Przytulna, Józefa Piłsudskiego, płk. Rembajło, Powstania Styczniowego, Słoneczna, Radomska, Trakt Seredzki, Zacisze, Zuchowiec. SOŁECTWA: Błaziny Dolne, Błaziny Górne, Koszary. SOŁECTWA: Maziarze Nowe, Maziarze Stare, Kotlarka, Prędocin, Prędocin - Kolonia, Prędocinek. SOŁECTWO: Seredzice wraz Seredzicami - Zawodziem, i Michałowem od nr 15 do nr 26 SOŁECTWA: Białka, Kolonia Seredzice SOŁECTWA: Jasieniec Iłżecki Dolny, Jasieniec Iłżecki Górny

Liczba Wybieranych Radnych 1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6101

XI XII XIII

XIV XV

SOŁECTWA: Jasieniec-Maziarze wraz z Nowym Jasieńcem Iłżeckim, Pastwiska SOŁECTWA: Krzyżanowice, Gaworzyna, Płudnica, Starosiedlice SOŁECTWA: Alojzów, Kajetanów, Pieńki, Walentynów, Florencja, Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara. SOŁECTWO: Pakosław wraz z Michałowem od nr 1 do nr 14 i nr 27 SOŁECTWA: Małomierzyce, Chwałowice, Piłatka

1 1 1

1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6100

  uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6099

  uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.236

  uchwała nr LXVIII/383/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 2 w Gminie Iłża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.238

  uchwała nr LXVIII/385/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 4 w Gminie Iłża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.235

  uchwała nr LXVIII/382/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 1 w Gminie Iłża

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6100

  uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6099

  uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6098

  uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulicy w miejscowości Dzbenin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6097

  uchwała nr 190/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6096

  uchwała nr 187/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.