Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6105

Tytuł:

uchwała nr XXII/241/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miasta Otwocka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6105
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6105

UCHWAŁA Nr XXII/241/12 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się ?Regulamin w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/265/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmieniona Uchwałą Nr XV/87/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007r. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta: Piotr Kudlicki

09:06:44

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6105

Uzasadnienie W 2010 roku ustawą z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2010r. Nr 44, poz. 250) dopuszczono możliwość upoważnienia uchwałą rady miasta kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Od 1 września 2012r. realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym będzie prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku, dlatego też zasadne jest wprowadzenie nowego ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock? .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?7?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?8?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?9?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 10 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 11 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 12 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 13 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 14 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 15 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 16 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 17 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 18 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 19 ?

Poz. 6105

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 20 ?

Poz. 6105
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1899

  uchwała Nr VIII/96/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czaplinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6104

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6103

  decyzja nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6102

  zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6101

  uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6100

  uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.