Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6109

Tytuł:

uchwała nr 376/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Ostrołęce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6109
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6109

UCHWAŁA Nr 376/2012 ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2012 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada: - Radzie Powiatu w Ostrołęce, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. § 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu. § 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów powiatowych. Starosta: Stanisław Kubeł

09:05:32

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?7?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?8?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?9?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 10 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 11 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 12 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 13 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 14 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 15 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 16 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 17 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 18 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 19 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 20 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 21 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 22 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 23 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 24 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 25 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 26 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 27 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 28 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 29 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 30 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 31 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 32 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 33 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 34 ?

Poz. 6109

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 35 ?

Poz. 6109
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2738

  uchwała nr 279/2012 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2040

  uchwała nr XV/83/2011 Powiatu Ostrołęckiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3596

  uchwała nr 306/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.468.3514

  informacja nr 1 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.3505

  uchwała nr 56/2011 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6108

  uchwała nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w okresie I półrocza 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6107

  uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6106

  uchwała nr XXII/242/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6105

  uchwała nr XXII/241/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6104

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.