Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6123

Tytuł:

uchwała nr 391/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? w Radomiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6123
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6123

UCHWAŁA Nr 391/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? w Radomiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 406) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W statucie Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? stanowiącym załącznik do uchwały nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? w Radomiu § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Do podstawowego zakresu działalności Resursy należą następujące zadania: 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 2) upowszechnianie pamięci o dążeniach niepodległościowych narodu polskiego oraz upamiętnianie rocznic historycznych związanych z walką o niepodległy byt Państwa Polskiego, jego kulturę i historię, 3) edukacja społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa narodowego, tradycji oraz wartości rodzinnych, 4) podejmowanie działań na rzecz utrzymania łączności kulturowej z rodakami znajdującymi się poza granicami Państwa Polskiego, w szczególności z terenów należących do II RP, 5) działanie na rzecz dialogu między grupami narodowymi i religijnymi zamieszkującymi na przestrzeni dziejów Radom, 6) promocja Radomia." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu: Dariusz Wójcik

09:02:13
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5038

  uchwała nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4610

  uchwała nr 344/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Powszechnemu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.819

  uchwała nr 141/XIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2394

  uchwała nr 285/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Lotników Polskich Publicznemu Gimnazjum nr 10 w Radomiu, ul. Długojowska 6

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4613

  uchwała nr 351/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego stadionowi lekkoatletyczno - piłkarskiemu położonemu przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6122

  uchwała nr 390/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury ?Idalin? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6121

  uchwała nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6120

  uchwała nr 386/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6119

  uchwała nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?SZWARLIKOWSKA? na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego ? Okulickiego ? Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6118

  uchwała nr 191/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.