Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.622

Tytuł:

uchwała nr XXV/383/12 Rady Miasta Krosna z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Krośnie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-15
Organ wydający:Rada Miasta Krosna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 622
Hasła:Szkoły - obwody szkół

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 622

UCHWAŁA NR XXV/383/12 RADY MIASTA KROSNA z dnia 24 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Krośnie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz.1281), oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XXXVII/669/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Krośnie, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/724/09 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) w § 2 pkt 3 po wyrazach ?Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego? dodaje się wyrazy ?gen. Józefa Hallera?, w § 2 pkt 14 po wyrazach ?Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego? dodaje się wyrazy ?gen. Józefa Hallera?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miasta Krosna Stanisław Słyś
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.402

  uchwała nr XXXVII/ 669/09 Rady Miasta Krosno z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.405

  uchwała nr XXXVIII/724/09 Rady Miasta Krosno z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krosna w sprawie planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1099

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.1498

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Kalisza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna

  Zatrudniam studenta na umowę o pracę (student nie ukończył 26 roku życia), czy z tego tytułu przysługują mi jakieś ulgi w opłacaniu za niego składek na ubezpieczenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.621

  uchwała nr XVIII/171/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Rzeszowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.620

  uchwała nr XVIII/314/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.619

  uchwała nr XVII/278/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.618

  uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.617

  uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Horyniec-Zdrój Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 stycznia 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.