Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.63

Tytuł:

informacja nr 1 Starosty Łańcuckiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Rakszawa położonego w gminie Rakszawa w Powiecie Łańcuckim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-01-12
Organ wydający:Starosta Łańcucki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 63
Hasła:Grunty i budynki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Rakszawa położonego w gminie Rakszawa w Powiecie Łańcuckim Na podstawie art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm. ) Starosta Powiatu Łańcuckiego informuje, że: § 1. Projekt operatu opisowo ? kartograficznego obrębu RAKSZAWA, gmina Rakszawa, powiat łańcucki z dniem 20 grudnia 2011 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. § 2. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo ? kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Starosta Łańcucki Adam KRZYSZTOŃ
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1025

  informacja Starosty Łańcuckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Węgliska i Wydrze położonego w gminie Rakszawa, w powiecie łańcuckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1783

  uchwała nr XXXVIII/220/10 Rady Gminy Rakszawa z dnia 13 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Kąty

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.68.1618

  informacja Starosty Łańcuckiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ALBIGOWA położonego w gminie Łańcut, w powiecie łańcuckim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.200.3651

  uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Gminy Rakszawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1061

  informacja Starosty Łańcuckiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Husów, Markowa i Tarnawka położonego w gminie Markowa w powiecie łańcuckim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.62

  informacja nr OKA-4110-51(2)/2011/2012/1274/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regualcji Energetyki nr WCC/260-ZTO-C/1274/U/OKA/2012/CW

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61

  decyzja nr OKR-4210-69(8)/2011/2012/529/XI/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa "Ciepłownia Łańcut" Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60

  decyzja nr OKR-4210-57(12)/2011/2012/470/VIII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.59

  ogłoszenie Starosty Niżańskiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Niżańskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.58

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 9 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gawłuszowice przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.