Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Kotowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-15
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 638
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 15 lutego 2012 r. Poz. 638

UCHWAŁA NR XVI/138/12 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w Kotowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwy ulicom będącym własnością Gminy Siechnice, w miejscowości Kotowice: ? działki o numerach 27/5, 26/7, 466/1, 466/3 ? ul. Sławna ? działki o numerach 31/10, 28/9, 29/1, 27/1 ? ul. Bzowa ? działki o numerach 467/2, 37/8, 36/3, 35/2, 35/8 ? ul. Jarzębinowa

? działki o numerach 467/1, 31/1, 42/7, 467/3 ? ul. Leszczynowa Położenie ulic przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1 : 3000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Roman Kasprowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 638 ? Załącznik do uchwały nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w Kotowicach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. 2009.225.1847

  uchwała nr XXXI/243/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ćmielów

 • DZ. URZ. 2010.73.1222

  uchwała nr XXX/260/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic osiedlowych w sołectwie Męcikał

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Radwanice, gmina Siechnice.

 • uchwała nr XV/108/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok

 • uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Karpacz na 2012 rok

 • uchwała nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.