Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-15
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 639
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 15 lutego 2012 r. Poz. 639

UCHWAŁA NR XVI/139/12 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: § 1. Na wniosek właścicieli drogi wewnętrznej, nadaje się nazwę ulicy, w miejscowości Iwiny: ? działka numer 264/12 ? ul. Braterska Położenie ulicy przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1 : 2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Roman Kasprowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 639 ? Załącznik do uchwały nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Kotowicach

 • uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Radwanice, gmina Siechnice.

 • uchwała nr XV/108/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok

 • uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Karpacz na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.