Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.689

Tytuł:

zarządzenie nr 35/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-01-27
Organ wydający:Rada Gminy Radzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 689
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5792

  zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4796

  zarządzenie nr 65/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2982

  zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6256

  zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.6062

  zarządzenie nr 41.2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.688

  uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 16 czerwca 2010roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.687

  uchwała nr VII/21/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.686

  uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.685

  uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.684

  uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Starym Gralewie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.