Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.707

Tytuł:

uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XIV/75/11 z dnia 8 grudnia 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-01-27
Organ wydający:Rada Gminy Pomiechówek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 707
Hasła:podatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1241

  uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pomiechówek, dotyczących zmiany nazwy siedziby władz Gminy Pomiechówek z Brody ? Parcele na Pomiechówek w związku z połączeniem wsi Brody ? Parcele, Brody, Pomiechówek, części wsi Czarnowo, części wsi Kosewko w jedną miejscowość i nadaniu jej nazwy Pomiechówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4549

  uchwała nr X/40/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko - gmina Pomiechówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.13.492

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5303

  uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/41/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4550

  uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.706

  uchwała nr 382/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.705

  uchwała nr 381/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.704

  uchwała nr 375/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.703

  uchwała nr XIII.88.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy podatkowych : deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.702

  uchwała nr XIII.86.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.