Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.715

Tytuł:

aneks nr 1/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2011 roku w Rzeszowie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-23
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 715
Hasła:Administracja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 23 marca 2012 r. Poz. 715

ANEKS NR 1/2012 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 9 marca 2012 r.

do porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2011 roku w Rzeszowie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego sporządzony w dniu 9 marca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim - Małgorzatą Chomycz - Śmigielską, a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdanem Kuligą. § 1. Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia, strony zgodnie postanawiają, że w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?§2.2. Zadania, o których mowa w § 1 w pkt 4 lit. a), b), c) Porozumienia, w szczególności w zakresie dysponowania zespołów ratownictwa medycznego i koordynowania oraz monitorowania medycznych czynności ratunkowych, w powiatach bieszczadzkim, jarosławskim, przeworskim, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim, tarnobrzeskim, strzyżowskim oraz na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego realizowane będą przez stanowiska kierowania dyspozytorów medycznych funkcjonujące odrębnie.? § 2. Pozostała treść Porozumienia pozostaje bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. § 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie: - dwa otrzymuje Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; - dwa otrzymuje Wojewoda Podkarpacki.

Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz Śmigielska

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. Bogdan Kuliga
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.1143

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 maja 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.200.3660

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 października 2011r. zawarte w Rzeszowie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a p. o. Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1680

  aneks nr 2/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lipca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2011 roku w Rzeszowie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.766

  aneks nr 1/2010 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2010r. do Porozumienia z dnia 27 maja 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  porozumienie Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrum powiadamiania ratunkowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.714

  rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miasta Mielec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.713

  uchwała nr VI/1265/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr Nr XVII/99/2012 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/76/2011 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.712

  uchwała nr VI/1247/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr Nr XX/203/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.711

  uchwała nr XII/102/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Padew Narodowa na lata 2012 - 2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.710

  uchwała nr XXII/97/12 Rady Gminy Markowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawce i utworzenia Szkoły Filialnej im. Marii Konopnickiej w Tarnawce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.