Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.724

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Rewal
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 724
Hasła:nadanie nazwy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 724

UCHWAŁA NR XVIII/146/12 RADY GMINY REWAL z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.

Na podstawie art. 18. ust.2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ? ze zm.) i art. 47 a ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 Nr 240, poz. 2027 ?ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy Wydmowa w miejscowości Pogorzelica ? ulica przebiegająca od ulicy Sztormowej do ulicy Bursztynowej (część działki nr 304/11 obr. Pogorzelica).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Joanna Drzewińska - Dąbrowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.2304

  uchwała Nr XII/80/11 Rady Gminy Rewal z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.989

  uchwała Nr XX/163/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1385

  uchwała Nr XXII/186/12 Rady Gminy Rewal z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.1.12

  uchwała nr L/354/09 Rady Gminy Rewal z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia stanowisk dokumentacyjnych w Gminie Rewal.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.388

  uchwała nr XXXV/251/08 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.723

  uchwała Nr XII/ 97 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.722

  uchwała Nr XII/ 96 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.721

  uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.720

  uchwała Nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nętno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.719

  uchwała Nr XIX/194/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Linowno.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.