Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.726

Tytuł:

uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Dębnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 726
Hasła:szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 726

UCHWAŁA NR XX/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 23 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVIII/188/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno, zmienionej uchwałą Nr LXII/369/2006 z dnia 30 marca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 10 należą: ul. A. Mickiewicza cała, ul. Królowej Jadwigi, ul. Jagiełły, ul. Parkowa, ul. Ogrodowa, ul. Wodna, ul. Gorzowska, Ul. Poprzeczna, ul. Chrobrego, ul. Boczna, ul. Zakręt, ul. J. Baczewskiego, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. J. Słowackiego od nr 27 do nr 43 numery nieparzyste i od nr 44 do nr 58 numery parzyste, ul. Droga Zielona, ul. Racławicka, ul. Demokracji, ul. Cegielniana, ul. Myśliborska, ul. Willowa, ul. Sportowa, ul. Tartaczna, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, ul. Dzicze, ul. Kolejowa, ul. Leśna od nr 25 do nr 29 numery nieparzyste i nr 32, ul. Jeziorna, ul. Szkolna, ul. T. Kościuszki od nr 1 ? 18, ul. Ofiar Katynia od nr 1 do nr 19 numery nieparzyste, ul. Daszyńskiego, ul. Kosynierów, ul. Miła. Ul. Wesoła, ul. Pogodna, ul. Grunwaldzka, ul. Mieszka I, ul. Juranda, ul. Łokietka, ul. Nizinna, ul. Wspólna, ul. Hołdownicza, ul. Zielona, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Klonowa, ul. Lipowa, ul. Pługowa, ul. Rolnicza, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Północna, ul. Wrzosowa, ul. Spacerowa, ul. Zalesie, ul. Alternatywy, ul. Bukowa, ul. Chabrowa, ul. Górna, ul. Grzybowa, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kaliny, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kasztanowa, ul. Jesienna, ul. Letnia, ul. Makowa, ul. Kazimierza Odnowiciela, ul. Radosna, ul. Setna, ul. Szczęśliwa, ul. Usługowa, ul. Wiejska, ul. Wiosenna, ul. Zimowa ; Miejscowości: Barnówko, Mostno, Łazy i Więcław.;?;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 726 ?

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie, ul. J. Słowackiego 21 należą: ul. J. Słowackiego od nr 2 do nr 42 numery parzyste i od nr 1 do nr 25 numery nieparzyste, ul. L. Waryńskiego, ul. T. Kościuszki od nr 19 do nr 47, ul. Mała, ul. M. Konopnickiej, ul. Pułaskiego, ul. Włościańska, ul. Harcerska, ul. Piaseczna, ul. Leśna od nr 1 do nr 23 numery nieparzyste i od nr 2 do nr 30 numery parzyste, ul. Ofiar Katynia od nr 2 do końca numery parzyste i od nr 21 do końca numery nieparzyste, ul. Jana Pawła II cała, ul. Głowackiego, ul. Planty, ul. Spokojna, ul. Prusiec, ul. Kwiatowa, ul. Zachodnia, ul. Jaśminowa, ul. Różana, ul. Morelowa, ul. Wiśniowa, ul. Czereśniowa, ul. Orla, ul. Siewna, ul. Łąkowa, ul. Kostrzyńska, ul. Dargomyska, ul. Rzemieślnicza, ul. Chojeńska, ul. Złota, ul. Rubinowa, ul. I Armii, ul. Miodowa, ul. Mireckiego, ul. Moniuszki, ul. Słoneczna, ul. Wojska Polskiego, ul. Piasta, ul. Matejki, Plac Zwycięstwa, ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Września, ul. Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Szara, ul. Witosa, ul. Krótka, ul. Owocowa, Aleja M. B. Fatimskiej, ul. Bursztynowa, ul. Diamentowa, ul. Perłowa, ul. Salezjańska, ul. Srebrna; Miejscowość Oborzany..?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. § 3. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Helena Sługocka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.1498

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Kalisza

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/45/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/40/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.55

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lidzbark Warmiński oraz granice ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.725

  uchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.724

  uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.723

  uchwała Nr XII/ 97 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.722

  uchwała Nr XII/ 96 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.721

  uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.