Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.730

Tytuł:

ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Gryfic z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze Gminy Gryfice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Burmistrz Gryfic
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 730
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 730

OGŁOSZENIE NR 1 BURMISTRZA GRYFIC z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze Gminy Gryfice. Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze Gminy Gryfice. Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 730

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Nr 1 Burmistrza Gryfic z dnia 14 marca 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Gryfice. a) I półrocze

Powierzchnia lokalu

poniżej 40 m2

40 m2do 60 m2

powyżej 60 m2do 80 m2

powyżej 80 m2

Stawki czynszu za 1m2powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Standard lokalu do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry A B C A B C A B C A B C

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 730

b) II półrocze

Powierzchnia lokalu

poniżej 40 m2

40 m2do 60 m2

powyżej 60 m2do 80 m2

powyżej 80 m2

Stawki czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Standard lokalu do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry A B 2,88 C A 2,88 B C A B C A B C

A ? standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B ? standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C ? standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) * - budynek wymaga remontu 1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek Uwaga: zestawienie sporządzono w oparciu o informacje za II półrocze przedłożone przez 1 zarządcę nieruchomości w odniesieniu do najmu lokali w 1 budynku
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Pabianice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.729

  uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.728

  uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.727

  uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.726

  uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.725

  uchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.