Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.732

Tytuł:

wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 1266/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. nr VII/90/2011 w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 732
Hasła:wyroki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 732

Elektronicznie podpisany przez:

2012.03.26 13:11:46

Małgorzata Nej; ZUW

WYROK NR SYGN. AKT II SA/SZ 1266/11 Public key: WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE 2012-03-26 Data: z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. Nr VII/90/2011 w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak Sędziowie Sędzia WSA Arkadiusz Windak Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda (spr.) Protokolant Małgorzata Płocharska-Małys

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 5 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. Nr VII/90/2011 w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia.

1. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1490

  uchwała Nr VII/90/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2

  uchwała Nr XII/148/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.400

  uchwała nr XXVII/290/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 179.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 258.XXVII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.731

  uchwała Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.730

  ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Gryfic z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze Gminy Gryfice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.729

  uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.728

  uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.727

  uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.