Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.766

Tytuł:

zestawienie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 marca 2012 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Borne Sulinowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-30
Organ wydający:Burmistrz Bornego Sulinowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 766
Hasła:czynsze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 766

dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Borne Sulinowo.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 766 ?

z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1012

  informacja nr 1/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze miasta i gminy Borne Sulinowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1942

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2008.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.851

  informacja Nr 1/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 marca 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Borne Sulinowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.10

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009r. położonych na obszarze Miasta Kolno

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Prezydenta Miasta Świdnica dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Świdnicy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.765

  decyzja Nr OSZ-4210-5(6)/2012/390/IX/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2012 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Świdwinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.764

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2012 r. o decyzjach nr WCC/1233/20515/W/OPO/2012/AJ i nr PCC/1193/20515/W/OPO/2012/AJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.763

  informacja Nr KOŚ 033.5.1.2012 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy miejskiej Świdwin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.762

  zestawienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2012 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.761

  rozporządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Wolinie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.