Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.900

Tytuł:

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-13
Organ wydający:Starosta Kaliski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 900
Hasła:koszty utrzymania w Domach Dziecka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 900

KOMUNIKAT STAROSTY KALISKIEGO z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w 2012 r. Na podstawie art.196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z póź. zm.) ogłasza się, że średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w 2012 r. stanowi kwotę 4.163,62 zł. Starosta (-) Krzysztof Nosal
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.710

  komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.901

  komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.712

  komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.273

  zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Łobeskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Łobzie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.902

  komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzezinach w 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.899

  uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.898

  uchwała nr XI/101/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.897

  uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.896

  uchwała nr XXIX/179/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.895

  sprawozdanie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.