Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.91

Tytuł:

uchwała nr 64/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowośc Kaleń Towarzystwo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Żabia Wola
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 91
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.2496

  uchwała nr 4/V/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 stycznia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ WYCINKI OSOWSKIE.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5018

  uchwała nr 11/XVII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI HUTA ŻABIOWOLSKA

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.730

  uchwała nr 59/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zaręby.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.180.4734

  uchwała nr 6/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 37/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009 roku dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Nowa Bukówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5770

  uchwała nr 17/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.90

  uchwała nr 174/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.89

  porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki, zawarte w dniu 08 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Gminą Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.88

  porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Gminą Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.87

  uchwała nr IV/10/57/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.86

  uchwała nr 88/XI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.