Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/5/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/67/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność powiatu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-08
Organ wydający:Rada Powiatu Wałbrzyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 964
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami,najem

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 8 marca 2012 r. Poz. 964

UCHWAŁA NR XVI/5/12 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/67/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność powiatu Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę nr VI/67/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność powiatu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Przewodniczący Rady Powiatu: Szymon Heretyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/100/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/58/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/49/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/81/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Wałbrzyskiego za rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/118/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 • uchwała nr XXVI/221/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • uchwała nr XXIII/197/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • uchwała nr XXIX/161/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy we wsi Skokowa, gmina Prusice

 • uchwała nr XVI/79/2012 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.