Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LV/843/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-14
Organ wydający:Rada Miasta Bydgoszcz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 130 pozycja: 2273
Hasła:lokale

UCHWAŁA Nr LV/843/09 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/176/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 20072011 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 1523 oraz z 2008 r. Nr 81, poz. 1346, Nr 130, poz. 2059 i Nr 175, poz. 3072) - wykreśla się: - poz. 233 - budynek mieszkalny przy ul. Niemcewicza 4, - poz. 271 - budynek mieszkalny przy ul. Polnej 4, - poz. 304 - budynek mieszkalny przy ul. Równej 3. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Dorota Jakuta
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/288/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szprotawa na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3603

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011-2016.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiel na lata 2008-2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LV/839/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki na terenie Bydgoszczy.

 • uchwała nr XLII/234/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

 • uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 • uchwała nr XXXIV/229/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.