Logowanie

Tytuł:

porozumienie nr ANEKS Nr 1/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 lipca 2008r. do porozumienia nr EST.I.0116-POR-17/2007/2008 z dnia 14 stycznia 2007r. w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wie1ozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-02-19
Organ wydający:Prezydent Miasta Bydgoszcz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 13 pozycja: 303
Hasła:porozumienia

ANEKS Nr 1/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. do porozumienia nr EST.I.0116-POR-17/2007/2008 z dnia 14 stycznia 2007r. w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wie1ozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy zawartego pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez: 1. Macieja Eckardta - Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2. Czesława Ficnera - Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki a miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez: 1. Konstantego Gombrowicza ? Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Działając na podstawie § 5 porozumienia wprowadza się do ww. porozumienia następujące zmiany: § 1. W § 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ?2a. Odpłatność za kształcenie jednego ucznia w okresie od września do grudnia 2008 r. w jednym cyklu szkoleniowym trwającym cztery tygodnie wynosi 290 zł.?. § 2. Aneks sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt Dyrektor Departamentu Czesław Ficner Prezydent Miasta Konstanty Dombrowicz Skarbnik Miasta Ambroży Pawlewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3281

  porozumienie nr 04/2011 Starosty Białobrzeskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas nielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 12 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2008 w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr Nr EST.I 0116-POR-17/2007/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 stycznia 2008r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.475

  porozumienie nr 18/P/09 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 listopada 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 2 września 2011 r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy, pomiędzy:

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2008r. pomiędzy gminą Szubin a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia i wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez publiczne i Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szubin

 • porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 11 lutego 2008r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a miastem Bydgoszcz w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2

 • porozumienie nr Nr EST.I 0116-POR-17/2007/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 stycznia 2008r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

 • porozumienie nr UMOWA Nr 106 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 stycznia 2008r. pomiędzy miastem Zielona Góra a miastem Bydgoszcz, w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

 • uchwała nr XXXI/279/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.