Logowanie

Tytuł:

informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Starosty Inowrocławski z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat inowrocławski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-02-19
Organ wydający:Starosta Inowrocławski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 13 pozycja: 307
Hasła:

ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat inowrocławski. Na podstawie art. 86 ust. 7 i ust. 7 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, odpowiednio w wysokości: 1) Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 2.434,28 zł; 2) Dom Dziecka w Jaksicach 2.472,65 zł. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Tadeusz Majewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2009 r

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 8/2010 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1933

  komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez powiat grodzki Poznań oraz działających na jego zlecenia

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 31/2011 Starosty Lubińskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo?wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1306

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w roku 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 8 Starosty Inowrocławski z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2009 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat inowrocławski

 • informacja nr . Starosty Świecki z dnia 5 stycznia 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2008 r

 • informacja nr . Starosty Inowrocławski z dnia 29 stycznia 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r.

 • porozumienie nr ANEKS Nr 1/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 lipca 2008r. do porozumienia nr EST.I.0116-POR-17/2007/2008 z dnia 14 stycznia 2007r. w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wie1ozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

 • porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2008r. pomiędzy gminą Szubin a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia i wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez publiczne i Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szubin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.