Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/196/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem gruntów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-30
Organ wydający:Rada Miasta I Gminy Brześć Kujawski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 142 pozycja: 2617
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXI/196/09 RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem gruntów. Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się w wysokości 30% stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału. § 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Golasiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1909

  uchwała Nr LIX/492/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/172/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci objętych podziałem

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/254/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5397

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/240/09 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński

 • uchwała nr XL/239/09 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mogileńskiego

 • uchwała nr XXXII/202/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego obszar w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz

 • uchwała nr XXXII/201/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego obszar w obrębie Kobylanka, gmina Grudziądz

 • uchwała nr XXIX/244/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.