Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2010r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-30
Organ wydający:Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 151 pozycja: 1879
Hasła:lokale

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) obwieszczam, że od 1 października 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. obowiązują następujące wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla: miast Bydgoszczy i Torunia: 4.829 zł, oraz dla województwa średni wskaźnik wojewódzki w wysokości: 4.123 zł. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa Wicewojewoda

1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 września 2009r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2010r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 września 2011r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2009r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 marca 2011r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwala nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 • uchwala nr XL/210/10 Rady Gminy Radomin z dnia 13 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Dulsku

 • uchwala nr LI/515/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 września 2010r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze przez dyrektorów w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym

 • uchwala nr LI/514/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Kcyni

 • uchwala nr XXXVII/291/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania zleconego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.