Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Tłuchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 202 pozycja: 2778
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXII/211/2010 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), art. 6b, 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) R a d a G m i n y uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XXV/158/2009 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następującą zmianę: 1) Załącznik Nr 1 uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010 r. Zalacznik1.doc

Id: HSGKC-IVTTB-PFBVJ-NJXCY-VVIZE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1088

  uchwała nr XV.133.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.311

  uchwała nr 33/V/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1066

  uchwała nr XIV.119.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.528

  uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/217/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/210/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • uchwała nr XXXII/208/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 i zwolnień w tym podatku

 • uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo

 • uchwała nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie finansowania okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 • uchwała nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.