Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-30
Organ wydający:Rada Miejska w Tucholi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 123 pozycja: 1048
Hasła:

UCHWAŁA NR VII/46/11 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Ustalić opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Tucholi w wysokości 50 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Cieślewicz

Id: YULJZ-UBYKS-ELUHC-MLJXU-WGQAZ. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/109/11 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonanego zadania.

 • uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • uchwała nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec

 • uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice w Gminie Chełmża.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.